Kategorie

Obchodní Podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY E-SHOPU

I. Všeobecné podmínky

    1 .Podnikatelem provozujícím online obchod pod internetovou doménou https://www.ivet.eu/cs, dále jen „online obchod“ nebo „obchod“, je E-Commerce Fashion Mall Ltd se sídlem v Bulharsku, Sofia 1700 , Akademik Boris Stefanov 17 , DIČ: BG 206263444

    Kontakt s online obchodem je možný prostřednictvím e-mailu: [email protected] nebo infolinky:

 +420 721 782 215

 +420 606 860 900

    Nařízení definují práva a povinnosti zákazníků, jakož i práva a povinnosti prodávajícího jako subjektu spravujícího a provozujícího online obchod.

    Nařízení jsou k dispozici ve české jazykové verzi na adrese https://www.ivet.eu/cs

    Zákazníci jsou povinni dodržovat vlastnická autorská práva a práva vyplývající z registrace vynálezů, patentů, ochranných značek, užitkových a průmyslových vzorů.

    Vlastník internetového obchodu uvedený v bodě 1 se zavazuje, že bude bezpečně zpracovávat osobní údaje zákazníků pouze pro spolehlivé plnění smlouvy o prodeji na dálku. Zásady ochrany osobních údajů naleznete ZDE, jsou dostupné při zadávání objednávky a zasílané pokaždé e-mailem spolu s potvrzením objednávky.

    Zřeknutí se odpovědnosti: E-Commerce Fashion Mall Ltd není zodpovědná za jakékoli škody spojené s použitím údajů, jako jsou: fotografie, videa a další audiovizuální obsah dostupný na tomto webu. Tyto údaje poskytují třetí strany v rámci rozsahu svých odborných činností.


II. Definice

Pojmy použité v nařízeních znamenají:

    Online obchod – internetový obchod fungující na adrese https://www.ivet.eu/cs, který prodává produkty na dálku.

    Majitel - E-Commerce Fashion Mall Ltd se sídlem v Bulharsku, Sofia 1700, Akademik Boris Stefanov 17

    Zákazník - každý subjekt, který nakupuje v online obchodu v souladu s obsahem nařízení, včetně spotřebitelů a podnikatelů.

    Uživatel - jakýkoli subjekt používající internet, který vstupuje na webovou stránku online obchodu.

    Zákaznický účet - pole obsahující údaje o provedených transakcích a nástroj používaný k provádění objednávek zadaných zákazníkem.

    Newsletter - služba poskytovaná Online obchodem uživatelům, kteří se zavázali dostávat pro ně Newsletter, spočívající v zasílání takovým uživatelům veškeré informace o provozu online obchodu poté, co uživatel dobrovolně poskytne e-mailovou adresu, jméno a příjmení.

    Spotřebitel - fyzická osoba, která provádí právní transakce s podnikatelem, které přímo nesouvisí s jeho obchodní nebo profesionální činností.

    Podnikatel - fyzická osoba, právnická osoba nebo subjekt bez právní subjektivity, který svým jménem vykonává právní transakci v rámci obchodní nebo odborné činnosti.

    Pracovní dny - dny v týdnu od pondělí do pátku, kromě státních svátků.

    Nařízení - tento dokument specifikující podmínky používání online obchodu a nákupu produktů v něm.

    Registrace - dobrovolné poskytnutí údajů zákazníků obchodu spočívající na vyplnění formuláře dostupného na stránkách tohoto obchodu.


III. Technické podmínky používání online obchodu

    Abyste mohli online obchod používat, musíte mít:

    zařízení přenášející údaje IKT;

    přístup k internetu;

    emailovou adresu.

    Obchod shromažďuje informace obsažené v souborech cookie, které jsou textovými soubory. Tyto soubory nezachovávají žádné osobní údaje, používají se anonymně s cílem posoudit skutečný zájem o službu na webové stránce online obchodu. Soubory cookie se používají pro výměnu informací mezi online obchodem a uživatelem, což výrazně usnadňuje přizpůsobení nabídky očekáváním a preferencím každého uživatele. O použití cookies rozhoduje zákazník. Webové prohlížeče jsou často ve výchozím nastavení nastaveny na instalaci těchto souborů na koncovém zařízení zákazníka, kteří mohou nastavení kdykoli změnit.

    Obchod informuje, že zakázání souborů cookie zákazníkům může mít vliv na funkce dostupné v online obchodu.

    Podrobné informace o cookies jsou obsaženy v zásadách cookies, které jsou k dispozici na https://www.ivet.eu/cs/ a tvoří nedílnou součást nařízení.


IV. Registrace a přihlášení

    Za účelem zřízení „Zákaznického účtu“ se zákazník zaregistruje poskytnutím e-mailové adresy a hesla pomocí formuláře.

    Heslo poskytované při přihlašování do online obchodu může sestávat z písmen, číslic a/nebo speciálních znaků. Heslo je pro každého uživatele individuální. Heslo lze změnit na webové stránce zadáním e-mailové adresy a nového hesla.

    Zřízení „zákaznického účtu“ je bezplatné.

    Registrace není podmínkou uskutečnění objednávky v internetovém obchodě. Podmínky pro provádění objednávek v tomto režimu jsou uvedeny v bodě V odst. 9 Nařízení. Zákazník se zavazuje poskytnout pravdivé údaje.

    Přijetím nařízení zákazník vydává následující prohlášení:

    služby online obchodu jsem začal využívat dobrovolně,

    údaje obsažené ve formuláři jsou pravdivé.

    Zákazník nemůže prokázat heslo pro přístup k účtu v online obchodu třetím stranám.
    Registrovaný zákazník má možnost:

    přístupu ke stavu a historii objednávek,

    získávání individuálních slev a propagačních kuponů,

    informace o možnosti účasti na propagačních akcích a soutěžích,

    objednávky výrobků,

    změnit své údaje,

    změnit si heslo,

    kontrolovat objednávky,

    odstranit svůj účet.

    Po registraci obdrží zákazník na uvedenou e-mailovou adresu potvrzení o registraci.

    Aktivace umožňuje přihlásit se do systému.

    Zákazník nesmí kopírovat, upravovat nebo distribuovat obsah, fotografie, loga bez předchozího souhlasu oprávněné osoby.


V. Zjednudušená registrace

    Zákazník má možnost registrace prostřednictvím zprostředkovatelských webových stránek.

    Registrace přes Facebook je možná po kliknutí na tlačítko „Facebook“ na webové stránce obchodu.

    Po dokončení zjednodušené registrace, včetně přečtení podmínek a souhlasu s aplikací obchodu ke stažení údajů z zprostředkovatelského portálu, obdrží obchod následující informace:

    veřejný profil

    seznam přátel

    emailovou adresu

    datum narození

    stav chatu

    současná místa pobytu

    Zákazník registrovaný v rámci zjednodušené registrace má stejná práva a povinnosti jako zákazník registrovaný prostřednictvím formuláře na webových stránkách obchodu.
    Registrací na zprostředkovatelské webové stránce je zákazník přesměrován na webovou stránku obchodu, aby mohl využívat jeho služeb.
    Při registraci na webových stránkách obchodu se zákazník automaticky přihlásí do obchodu kliknutím na záložku Zprostředkovatelské služby.


VI. Realizace objednávky

    Online obchod je otevřen 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, což umožňuje zákazníkovi uskutečnit objednávku kdykoli, s výjimkou přestávek na údržbu.

    Internetový obchod potvrzuje přijetí objednávky automaticky generovanou e-mailovou zprávou zaslanou zákazníkovi. Zpráva obsahuje navrhovaný obsah kupní smlouvy, zejména: číslo a datum objednávky, podrobnosti o zakoupeném zboží, cenu a způsob platby, podrobnosti o smluvních stranách, místě, způsobu a nákladech na doručení.

    Pokud navrhovaný obsah kupní smlouvy není v souladu s objednávkou uskutečněnou zákazníkem, měl by o tom neprodleně informovat online obchod zasláním e-mailu s uvedením zjištěných nesrovnalostí. Internetový obchod bez zbytečného odkladu zašle zákazníkovi opravený obsah navrhované smlouvy.

    Internetový obchod potvrzuje přijetí objednávky zasláním Zákazníkovi další e-mail s informací, že produkt byl doručen kurýrovi spolu s číslem doručovacího listu a faktury.

    K prodávanému zboží je připojen záruční list výrobce, dovozce nebo distributora – pokud výrobce, dovozce nebo distributor poskytuje záruku na základě písemného záručního listu.

    V případě fyzických osob mohou být klienty pouze dospělí s plnou způsobilostí k právním úkonům.

    Zákazník provede objednávku následovně:

    výběrem zboží a následně jeho vložením do košíku;

    poskytnutí údajů pro registrační nebo přihlašovací formulář, doručovací formulář;

    potvrzení objednávky tlačítkem „objednávka s platební povinností“;

    zaslání potvrzení objednávky na e-mailovou adresu zákazníka;

    objednávka podaná v elektronické podobě bude potvrzena nejpozději do 2 (dvou) pracovních dnů (kromě státních svátků a víkendů) od přijetí objednávky. Potvrzení bude zasláno e-mailem nebo telefonicky.

    Objednávky lze uskutečňovat i bez registrace na webu Online obchodu:

    zasláním e-mailu na následující adresu:  [email protected]
    nákup na webové stránce online obchodu: https://www.ivet.eu/cs/

    Zákazník, který použije metody uvedené v bodě 9; J. Při nákupech bez registrace na webové stránce obchodu je povinen si přečíst a akceptovat Podmínky zaslané Obchodem na e-mailovou adresu uvedenou Zákazníkem.

    Zákazník pomocí jedné z metod provedení objednávky uvedených v bodě 7., by měl poskytnout:

    název, velikost a množství výrobků;

    jméno a příjmení příjemce;

    přesnou doručovací adresu;

    kontaktní telefonní číslo;

    e-mailovou adresu objednatele.

    Zákazník se zavazuje poskytnout pravdivé údaje.

    Potvrzení objednávky zaslané zákazníkovi obsahuje:

    údaje internetového obchodu včetně přesné korespondenční adresy, e-mailové adresy a telefonního čísla;

    popis produktu;

    jednotnou a celkovou cenu všech výrobků;

    cena objednávky = celková cena výrobků + náklady na plnění smlouvy (včetně poštovného a doručení);

    forma doručení - včetně data, kdy se doručení uskuteční a existují-li nějaká omezení doručení, například hmotnost nebo místo;

    způsob platby;

    informace o právu na odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodu do 14 dnů v případě zákazníků, kteří jsou spotřebiteli;

    informace o záručním právu u zákazníků, kteří jsou spotřebiteli;

    v příloze je vzorové odstoupení od smlouvy do 14 dnů platné pro zákazníky, kteří jsou spotřebiteli.

13.Podle ustanovení zákona ze dne 11. března 2004 o dani ze zboží a služeb, chce-li kupující obdržet fakturu s DPH, měl by o tomto informovat prodávajícího a poskytnout daňové identifikační číslo v době provedení nákupu.

VII. Způsob platby

    Zákazník má možnost zaplatit za zboží na základě objednávky v následující formě:

  Dobírkou

 

  VIII. Ceny

    Ceny uvedené za produkty na webových stránkách online obchodu jsou uvedeny v českých korunách a zahrnují daň a poplatky. Cena produktu před označením tlačítka „přidat do košíku“ nezahrnuje náklady na dopravu a další poplatky. K ceně objednaných produktů se připočítávají náklady na dopravu a platbu. Před uskutečněním objednávky je zákazník informován o dalších nákladech, například v souvislosti s balením.

    Konečná cena objednávky, která je závazná pro internetový obchod a zákazníka, je cena produktu uvedená na webových stránkách internetového obchodu před uskutečněním objednávky zákazníkem, včetně všech nákladů souvisejících s plněním smlouvy.

    Informace o celkové hodnotě objednávky (včetně nákladů na dopravu a platbu) jsou poskytnuty před výběrem možnosti „Objednávka - transakce s platební povinností“ a jsou potvrzeny e-mailem okamžitě zaslaným na adresu uvedenou zákazníkem.


IX. Doprava

    Zákazník si vybere typ doručení dostupný na webových stránkách Online obchodu, což je kurýrní zásilka doručená společností  DPD.

    Termín dodání je od 3 do 30 pracovních dnů od času provedení objednávky, obvykle však do 3 pracovních dnů, pokud není termín doručení dohodnut individuálně.

   Pokud zboží stále není dodáno, může zákazník od smlouvy odstoupit.

  Doručení se uskutečňuje v pracovních dnech, od pondělí do pátku. O víkendech a dnech pracovního klidu se nedoručuje.

    Internetový obchod je zodpovědný za riziko náhodné ztráty nebo poškození objednaného zboží, dokud ho spotřebitel neobdrží, pokud si spotřebitel nezvolil jinou formu doručení, než je doručení nabízené online obchodem.

    Kurýrní zásilky jsou pojištěny.

    Po obdržení zásilky má zákazník možnost zkontrolovat zboží a v případě poškození sepsat za přítomnosti dodavatele protokol. Sepsání protokolu není podmínkou pro uplatnění reklamace nebo uplatnění práva na odstoupení od smlouvy.


X. Právo na odstoupení od smlouvy

Tato část se týká zákazníků kteří josu spotřebitely

    Spotřebitel může odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu předložením příslušného prohlášení v jakékoli formě do 14 dnů ode dne doručení objednaného zboží. Pro splnění výše uvedeného termínu stačí zaslat výpis před jeho uplynutím na tuto adresu:

E-Commerce Fashion Mall Ltd so sídlom v Bulharsku, mesto Sofia 1700, ul. Akademik Boris Stefanov 17 alebo e-mailom na túto adresu: [email protected]

  V případě odstoupení od smlouvy na dálku se smlouva považuje za neplatnou. To, co strany ustálily, podléhá vrácení beze změny. Vrácení by mělo být provedeno okamžitě, nejpozději do 14 dnů. Zakoupené zboží je třeba vrátit na následující adresu:

Aleja krakowska 163 Łazy 05-552 POLSKO IVET.PL E-COMMERCE FASHION MALL LTD

    Spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty věci v důsledku jejího použití jiným způsobem, než je nezbytné pro zjištění povahy, vlastností a fungování věci.

    Pokud si spotřebitel při uskutečňování objednávky zvolil jiný způsob doručení, než je nejlevnější standardní způsob doručení nabízený majitelem, majitel není povinen refundovat dodatečné náklady, které spotřebiteli vzniknou.

    Přímé náklady na vrácení zboží v souvislosti s uplatněním práva platí spotřebitel, pokud se majitel nedohodl na jejich zaplacení nebo neinformoval spotřebitele o jeho právu odstoupit od smlouvy. Spotřebitel je povinen vrátit zboží nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy odstoupil od smlouvy, pokud prodejce nenabídl, že si zboží vyzvedne sám. Pro dodržení termínu stačí vrátit zboží před jeho uplynutím.

    V případě odstoupení Spotřebitele od smlouvy vrátí Majitel cenu objednávky do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Vrácení peněz se uskuteční na bankovní účet uvedený Spotřebitelem. Majitel vydává písemné potvrzení o úhradě. Majitel vrátí platbu

    stejným způsobem platby, jaký použil spotřebitel, pokud spotřebitel výslovně nesouhlasil s jiným způsobem vrácení, který pro něj nevyžaduje žádné další náklady.

    Vzor prohlášení o odstoupení od smlouvy naleznete na webových stránkách internetového obchodu a je odeslán e-mailem s potvrzením objednávky.

    Právo odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku nemá Spotřebitel v těchto případech:

    nákup s vlastnostmi, které spotřebitel uvedl ve své objednávce nebo s nimi úzce souvisí (např. individuální objednávka);

    nákup, jehož předmětem je položka, která se rychle zhoršuje nebo má krátkou trvanlivost;

    nákup, jehož předmětem je věc dodávána v zapečetěném obalu, kterou nelze vrátit po otevření obalu z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů, byl-li obal po doručení otevřen;

    nákup, jehož předmětem jsou věci, které jsou po dodání svou povahou neoddělitelně spojeny s jinými věcmi;

    nákupy, které jsou jasně přizpůsobeny individuálním potřebám spotřebitele.


XI. Právo spotřebitele na záruku

    Na produkty nabízené v online obchodu se vztahuje 24měsíční odpovědnost subjektu, který provozuje online obchod, za nesoulad zboží se smlouvou. Existuje domněnka, že pokud spotřebitel uplatnil záruku v online obchodu do 12 měsíců od dodání produktu, vada produktu existovala již v době jeho uvedení na trh.

    Stížnost na subjekt provozující online obchod pro nesoulad zboží se smlouvou lze podat mimo jiné:

    elektronicky na tuto adresu: zaslání e-mailu na tuto adresu: [email protected]

    E-Commerce Fashion Mall Ltd. , Łazy, al. Krakowska 163, 05-552, Mazovské vévodství, DIČ; BG206263444

    Reklamace by měla obsahovat podrobný popis škody, mělo by být uvedeno datum jejího vzniku, požadavek Spotřebitele, číslo objednávky a kontaktní údaje, což usnadní postup při reklamaci.

    Subjekt provozující online obchod je osvobozen z odpovědnosti za záruku, pokud Spotřebitel věděl o vadě v době uzavření smlouvy.

    Internetový obchod posuzuje reklamace okamžitě, nejpozději do 14 dnů od přijetí reklamace zaslané zákazníkem.

    Pokud chybí informace o způsobu posouzení reklamace, ve lhůtě uvedené v bodě 3 se reklamace považuje za přijatou ve prospěch zákazníka.

    V případě oprávněné reklamace může Zákazník požadovat uvedení výrobku do souladu se smlouvou, bezplatnou opravu nebo výměnu výrobku za nový, snížení ceny nebo je možné od smlouvy odstoupit. Internetový obchod vrátí zákazníkovi ekvivalent ceny produktu. Zákazník nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada irelevantní.

    Odpověď na reklamaci se zasílá na e-mailovou adresu a korespondenční adresu uvedenou zákazníkem.

    Obchod vydá písemné osvědčení o vrácení nákupu.

    Vzorový reklamační formulář naleznete na stránce objednávky a je přiložen k e-mailu při potvrzení objednávky.

    Zákazníci kupující jako podnikatelé nemají právo na záruku.


XII. Zásady spracúvania osobných údajov zákazníkov

    Podrobná pravidla zpracování osobních údajů Zákazníků-fyzických osob jsou uvedena v „Zásadách ochrany osobních údajů“, které jsou nedílnou součástí podmínek.


XIII. Jiné

    Obchodní podmínky jsou k dispozici na: https://www.ivet.eu/cs/..

    Zákazník má možnost přečíst si, stáhnout obsah podmínek do svého zařízení a vytisknout jej.

    Pokud je zákazníkem spotřebitel, jakékoli spory vyplývající z nařízení nebo kupních smluv lze vyřešit zprostředkováním (více informací naleznete zde: http://www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl/pomoc/))nebo prostřednictvím Evropské platformy RSOhttp://ec .europa.eu/consumers/odr/, jakož i před společnými soudy v Polské republice.

    Je-li zákazníkem podnikatel, budou jakékoli spory vyplývající z nařízení nebo kupních smluv řešeny smírně prostřednictvím jednání nebo mediace a v případě, že smluvní strany nedospějí k dohodě - společným soudům příslušným pro sídlo subjektu provozujícího online obchod.

    Pokud je klientem podnikatel, odpovědnost ze záruky je vyloučena.

-24%
Cena: 960.00 Kč
Cena bez slevy: 1,260.00 Kč
info o slevach
Info o slevach
Cena: 960.00 Kč
Cena bez slevy: 1,260.00 Kč
Sleva: 300.00 Kč (23.81%)
-41%
Cena: 660.00 Kč
Cena bez slevy: 1,110.00 Kč
info o slevach
Info o slevach
Cena: 660.00 Kč
Cena bez slevy: 1,110.00 Kč
Sleva: 450.00 Kč (40.54%)
-34%
Cena: 585.00 Kč
Cena bez slevy: 885.00 Kč
info o slevach
Info o slevach
Cena: 585.00 Kč
Cena bez slevy: 885.00 Kč
Sleva: 300.00 Kč (33.90%)
-47%
Cena: 510.00 Kč
Cena bez slevy: 960.00 Kč
info o slevach
Info o slevach
Cena: 510.00 Kč
Cena bez slevy: 960.00 Kč
Sleva: 450.00 Kč (46.88%)
-34%
Cena: 585.00 Kč
Cena bez slevy: 885.00 Kč
info o slevach
Info o slevach
Cena: 585.00 Kč
Cena bez slevy: 885.00 Kč
Sleva: 300.00 Kč (33.90%)
-29%
Cena: 735.00 Kč
Cena bez slevy: 1,035.00 Kč
info o slevach
Info o slevach
Cena: 735.00 Kč
Cena bez slevy: 1,035.00 Kč
Sleva: 300.00 Kč (28.99%)
-37%
Cena: 510.00 Kč
Cena bez slevy: 810.00 Kč
info o slevach
Info o slevach
Cena: 510.00 Kč
Cena bez slevy: 810.00 Kč
Sleva: 300.00 Kč (37.04%)
-31%
Cena: 660.00 Kč
Cena bez slevy: 960.00 Kč
info o slevach
Info o slevach
Cena: 660.00 Kč
Cena bez slevy: 960.00 Kč
Sleva: 300.00 Kč (31.25%)
-34%
Cena: 585.00 Kč
Cena bez slevy: 885.00 Kč
info o slevach
Info o slevach
Cena: 585.00 Kč
Cena bez slevy: 885.00 Kč
Sleva: 300.00 Kč (33.90%)
-42%
Cena: 510.00 Kč
Cena bez slevy: 885.00 Kč
info o slevach
Info o slevach
Cena: 510.00 Kč
Cena bez slevy: 885.00 Kč
Sleva: 375.00 Kč (42.37%)

Přejděte nahoru