Kategorie

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů a ochrana osobních údajů. Tento dokument je nedílnou součástí obchodních podmínek https://ivet.eu/cs/.

 1. Správcem údajů je E-Commerce Fashion Mall Ltd. se sídlem Sofia 1700, Bulharsko, Akademik Boris Stefanov 17 DIČ; 206263444, která funguje prostřednictvím obchodu https://ivet.cs/eu. Databáze byla vytvořena výlučně za účelem umožnění zákazníkům nakupovat na webových stránkách Obchodu.
 2. Správce je oprávněn zpřístupnit osobní údaje pouze subjektům oprávněným podle platných zákonů, v souladu s ustanoveními Předpisů a platných zákonů.
 3. Přímý marketing vlastních služeb a sledování kvality služeb Portálu je možný po získání souhlasu zákazníka. Souhlas se zpracováním údajů pro účel popsaný v předchozí větě je dobrovolný a lze jej kdykoli odvolat.
 4. Správce se zavazuje uchovávat údaje v bezpečí.
 5. Osobní údaje a informace obsažené v registračním formuláři nebo v e-mailu budou Správcem použity k uzavření, doplnění, ukončení smlouvy se Zákazníkem ak zajištění nejvyšší kvality poskytovaných služeb. Za tímto účelem správce zpracovává následující údaje: jméno a příjmení, e-mailová adresa, adresa, údaje podnikatele, DIČ (daňové identifikační číslo).
 6. Registrací na https://ivet.cs/eu pomocí zprostředkovatelské služby zákazník souhlasí se zpracováním údajů pro řádné plnění služeb prostřednictvím internetových stránek https://ivet.cs/eu. Poskytnutí jakýchkoli osobních údajů je dobrovolné.
 7. Během zjednodušené registrace zákazník v samostatném okně dobrovolně souhlasí se zpracováním následujících údajů ze zprostředkovatelské služby aplikací https://ivet.cs/eu: jméno a příjmení, e-mailová adresa, aktuální místo pobytu a osobní popis.
 8. Zákazník má právo kdykoli zobrazit a upravit své osobní údaje, jakož i je vymazat bezprostředně po upozornění správce, který údaje na žádost zákazníka upraví nebo úplně vymaže.
 9. Správce se zavazuje uplatňovat technická a organizační opatření zajišťující ochranu údajů, a to zejména zabezpečením údajů před jejich zpřístupněním neoprávněným osobám.
 10. Svěřené osobní údaje jsou uloženy a zabezpečeny v souladu se zásadami stanovenými platnými právními předpisy.

 

Soubory cookies

Tento dokument definuje politiku internetového obchodu fungujícího na adrese: https://ivet.eu/cs/ , kterou provozuje společnost E-Commerce Fashion Mall Ltd. se sídlem v Bulharsku, Sofia 1700, ul., Akademik Boris Stefanov 17 v rozsahu informací shromažďovaných pomocí souborů cookie, které jim slouží na pomoc při správě internetového obchodu.

 

Co jsou cookies?

Cookies - jsou to krátké textové soubory představující data IT používaná k prohlížení obsahu obchodu, která jsou uložena na koncovém zařízení (např. počítači) uživatele. Soubory cookie, které používá https://ivet.eu/cs/, se nepoužívají pro shromažďování osobních údajů uživatelů. Uživatel má možnost se rozhodnout, zda chce používat na svém zařízení soubory cookies.

 

Internetový obchod informuje, že návštěvnost webových stránek je sledována statistikami Google Analytics, a to je shromažďování údajů o používání a popularitě obchodu. Používáním webových stránek obchodu uživatel souhlasí s analýzou svých údajů pomocí služby Google Analytics pro účely popsané v tomto bodě.

 

Cookies používané internetovým obchodem mohou být dočasné nebo trvalé. Dočasné soubory cookie se vymažou, když je prohlížeč zavřený, zatímco trvalé soubory cookie se ukládají i po ukončení používání výše uvedené webové stránky a slouží k ukládání informací, jako je heslo nebo přihlášení, což umožňuje rychlejší a jednodušší používání těchto webových stránek.

 

Druhy a účely používání souborů cookies.

 

Dočasné - dočasně se ukládá a automaticky se odstraní po určité době nebo po vypnutí webové stránky nebo webového prohlížeče, především za účelem zlepšení navigace na webových stránkách internetového obchodu.

 

Trvalé - zůstanou na zařízeních po stanovenou dobu nebo do doby, než je uživatel na svém koncovém zařízení vymaže, aby uložil informace o tom, zda je uživatel nový nebo se vrací, a zda použil internetový obchod prostřednictvím partnera.

Externí - z partnerských webových stránek: Např. Facebook, Google, Google Analytics, za účelem vedení statistik.

 

Webové prohlížeče mají často ve výchozím nastavení možnost instalace souborů cookie na koncové zařízení uživatele. Internetový obchod informuje, že deaktivace používání souborů cookie uživatelům může ovlivnit funkčnost internetového obchodu a omezit jej.

 

Internetový obchod zpracovává údaje poskytnuté dobrovolně uživatelem za účelem získávání aktuálních informací týkajících se aktivit internetového obchodu a subjekt, který jej provozuje, se zavazuje údaje bezpečně uchovávat a neposkytovat je třetím stranám. Uživatel má právo přístupu ke svým údajům a má možnost odeslat žádost o vymazání nebo opravu údajů zasláním e-mailu na všeobecnou kontaktní adresu tohoto obchodu.

 

Webová stránka internetového obchodu fungující na adrese https://ivet.eu/cz obsahuje odkazy na jiné webové stránky. Pokaždé, když uživatel přejde na takovou webovou stránku, měl by si přečíst zásady ochrany osobních údajů týkající se souborů cookie, protože subjekt provozující internetový obchod nenese odpovědnost za podmínky platné na těchto webových stránkách.

Nastavení cookies

Nastavení souborů cookies můžete upravit ve webových prohlížečích. Tato nastavení lze změnit zejména takovým způsobem, že zablokují automatické zpracování souborů cookies v nastavení webového prohlížeče nebo informují o každém jejich odeslání na zařízení uživatele.

 

Dne 25. května 2018 bylo přijato nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů ao volném pohybu těchto údajů, kterým se zrušuje Směrnice 95/46/ES (dále jen „ GDPR“, „GDPR“, „GDPR“ nebo „Všeobecné nařízení o ochraně údajů“).

 

Proto bychom Vás chtěli informovat o zpracování Vašich údajů a pravidlech, podle kterých se budou provádět po 25. květnu 2018. Níže naleznete základní informace k tomuto tématu.

 

Kdo bude správcem vašich údajů?

Správci Vašich údajů budeme my: E-Comerce Fashion Mall Ltd. se sídlem v Sofii, Akademik Boris Stafanov 17.

ve Varšavě (dále jen „společnost“).

 

Rozsah zpracování osobních údajů

Ve smyslu Čl. 31 sec. 1 zákona a čl. 1 zákona. 28 sec. 3 GDPR se Správce zavazuje zpracovávat osobní údaje uživatelů, zákazníků internetového obchodu https://ivet.sk a osob přihlášených k odběru novinek.

Rozsah osobních údajů svěřených ke zpracování zahrnuje v souvislosti s:

a) Klienty: jméno a příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa.

b) Lidi přihlášení k odběru newsletteru: jméno a příjmení, e-mailová adresa.

c) Uživateli webových stránek https://ivet.eu/cs: informace uložené v souborech cookies.

K jakému účelu zpracováváme Vaše údaje?

Účel zpracování osobních údajů uvedený v bodě výše je:

 • realizace a vyřízení objednávky provedené na platformě internetového obchodu https://ivet.eu/cz

 • zajištění bezpečnosti používání služeb. Zjistit možné útoky robotů, podvody nebo zneužití

 • provádění měření, která nám umožňují zlepšit naše služby a zajistit, aby co nejvíce odpovídaly Vašim potřebám

 • chceme Vám zobrazovat reklamy přizpůsobené Vašim potřebám a zájmům

 

Jak budeme zpracovávat Vaše data?

Společnost se zavazuje, že bude zpracovávat osobní údaje trvale. Společnost bude provádět především následující operace týkající se svěřených osobních údajů: shromažďování, zaznamenávání, uchovávání, používání (pro účely uvedené výše), zpřístupnění jiným subjektům v souladu se zákonem nebo na žádost správce, vymazání. Osobní údaje budou Správcem zpracovávány v elektronické formě v IT systémech.

 

V souladu s platnými právními předpisy můžeme vaše údaje přenášet subjektům, které je zpracovávají naším jménem. Marketingovým agenturám, subdodavatelům našich služeb a subjektům oprávněným získávat údaje na základě platných zákonů. Soudem nebo orgánem činným v trestním řízení - samozřejmě pouze pokud předloží žádost na základě vhodného právního základu.

 

Jaká jsou vaše práva v souvislosti s vašimi údaji?

Máte mimo jiné právo požadovat přístup k údajům, opravu, vymazání nebo omezení jejich zpracování. Můžete také odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů nebo podat námitku.

 

Jaké jsou právní důvody pro zpracování vašich údajů?

Jakékoliv zpracování Vašich údajů musí být založeno na vhodném právním základě v souladu s platnými předpisy. Právním základem zpracování Vašich údajů za účelem poskytování služeb, včetně jejich přizpůsobení Vašim zájmům, jejich analýzy a zlepšování a zajištění jejich bezpečnosti, je nutnost plnění smluv o jejich poskytování (tyto smlouvy jsou zpravidla předpisy nebo podobnými dokumenty, které jsou k dispozici ve službách, které využíváte). Takovým právním základem pro statistická měření a vlastní marketing administrátorů je tzv. oprávněný zájem správce. Zpracování Vašich údajů pro marketingové účely třetích stran bude založeno na Vašem dobrovolném souhlasu.

 

Proto prosím zvolte tlačítko „Souhlasím“, pokud souhlasíte se zpracováním Vašich osobních údajů shromážděných v rámci Vašeho používání webové stránky http://ivet.sk po 25. květnu 2018 včetně těch, které jsou shromážděny v souborech cookies námi a našimi důvěryhodnými partnery na marketingové účely (včetně jejich analýzy a profilování pro marketingové účely) E-Commerce Fashion Mall Ltd. Souhlas je dobrovolný a můžete jej kdykoli odvolat.

 

Důsledky porušení povinností dle čl. 28 GDPR

Vytvoření příslušné přílohy je důležité, protože v souladu s Čl. 83 sekund. 4 lit. a) GDPR porušení povinností podle čl. 28 GDPR podléhá správní pokutě až do 10 000 000 EUR nebo ekvivalentu 2% ročního obratu. Navíc podle článku. 58 sekund. 2 ve spojení vtip. 83 sekund. 2 GDPR, Kontrolní úřad kontrolující dodržování ustanovení o ochraně osobních údajů může uplatnit několik opatření, například omezení nebo zákaz zpracování osobních údajů, u nichž bylo zjištěno podezření nebo porušení pravidel pro jejich zpracování.

Zásady ochrany osobních údajů a ochrana osobních údajů. Tento dokument je nedílnou součástí obchodních podmínek https://ivet.eu/cs/.
-24%
Cena: 960.00 Kč
Cena bez slevy: 1,260.00 Kč
info o slevach
Info o slevach
Cena: 960.00 Kč
Cena bez slevy: 1,260.00 Kč
Sleva: 300.00 Kč (23.81%)
-41%
Cena: 660.00 Kč
Cena bez slevy: 1,110.00 Kč
info o slevach
Info o slevach
Cena: 660.00 Kč
Cena bez slevy: 1,110.00 Kč
Sleva: 450.00 Kč (40.54%)
-34%
Cena: 585.00 Kč
Cena bez slevy: 885.00 Kč
info o slevach
Info o slevach
Cena: 585.00 Kč
Cena bez slevy: 885.00 Kč
Sleva: 300.00 Kč (33.90%)
-47%
Cena: 510.00 Kč
Cena bez slevy: 960.00 Kč
info o slevach
Info o slevach
Cena: 510.00 Kč
Cena bez slevy: 960.00 Kč
Sleva: 450.00 Kč (46.88%)
-34%
Cena: 585.00 Kč
Cena bez slevy: 885.00 Kč
info o slevach
Info o slevach
Cena: 585.00 Kč
Cena bez slevy: 885.00 Kč
Sleva: 300.00 Kč (33.90%)
-29%
Cena: 735.00 Kč
Cena bez slevy: 1,035.00 Kč
info o slevach
Info o slevach
Cena: 735.00 Kč
Cena bez slevy: 1,035.00 Kč
Sleva: 300.00 Kč (28.99%)
-37%
Cena: 510.00 Kč
Cena bez slevy: 810.00 Kč
info o slevach
Info o slevach
Cena: 510.00 Kč
Cena bez slevy: 810.00 Kč
Sleva: 300.00 Kč (37.04%)
-31%
Cena: 660.00 Kč
Cena bez slevy: 960.00 Kč
info o slevach
Info o slevach
Cena: 660.00 Kč
Cena bez slevy: 960.00 Kč
Sleva: 300.00 Kč (31.25%)
-34%
Cena: 585.00 Kč
Cena bez slevy: 885.00 Kč
info o slevach
Info o slevach
Cena: 585.00 Kč
Cena bez slevy: 885.00 Kč
Sleva: 300.00 Kč (33.90%)
-42%
Cena: 510.00 Kč
Cena bez slevy: 885.00 Kč
info o slevach
Info o slevach
Cena: 510.00 Kč
Cena bez slevy: 885.00 Kč
Sleva: 375.00 Kč (42.37%)

Přejděte nahoru